Zasiłki

Wypłaty statutowe dla członków Komisji Zakładowej WZZ Sierpień 80 KWK „Sośnica”:

  • zgon członka związku – 400 zł
  • zgon członka rodziny – 200 zł
  • urodzenie dziecka – 200 zł
  • chwilówka w wys. 200 zł (w dniach od 13 do 25 każdego miesiąca, wymagany pasek)
  • paczka za 30 dni chorobowego – 30 zł (3 razy w roku)
  • dofinansowanie do imprez oddziałowych na jednego członka związku – 25 zł (raz w roku)
  • odprawa emerytalna-300 zł
  • paczka szpitalna 50 zł
  • porady prawne są bezpłatne dla członka związku