Sierpień 80 o orzeczeniu ws. powietrza i smogu w Polsce
m600xd

- Wspólne działania Trybunału Sprawiedliwości UE i Komisji Europejskiej od lat mają za zadanie uderzenie i osłabienie polskiej gospodarki, w tym szczególnie górnictwa węglowego. Nie jest żadną tajemnicą, że urzędy unijne walczą z polską branżą wydobywczą i energetyczną, chcąc za wszelką cenę doprowadzić do likwidacji kolejnych kopalń w Polsce i zagrozić naszemu bezpieczeństwu energetycznemu, a polskim obywatelom zafundować kilkukrotny wzrost cen za energię elektryczną i ogrzewanie. Wyrok unijnego Trybunału jest zakamuflowaną walką z polskim węglem – podkreśla w swoim oświadczeniu Sierpień 80.

  • Sierpień 80 wskazuje, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości, będący odpowiedzią na pozew Komisji Europejskiej, jest w jego przekonaniu pisany pod dyktando różnego rodzaju grup „ekoterrorystycznych”. 
  • - Te rosnące w siłę i we wpływy grupy pod płaszczykiem działań na rzecz ochrony środowiska ukrywają lobbystyczną walkę biznesową. To faryzeusze! Działają na rzecz zastąpienia polskiego węgla rosyjskim gazem i ropą naftową – zaznaczył w swym oświadczeniu Sierpień 80. 
- Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 krytycznie i z pełnym potępieniem odbiera wydane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie jakości powietrza i smogu w Polsce. Orzeczenie to w naszym przekonaniu jest nie tylko niesprawiedliwe i krzywdzące, ale opiera się na nieprawdziwych tezach i ma na celu uderzenie w polską gospodarkę i w polskie społeczeństwo. Jest antypolskie i musi się spotkać z szybką i zdecydowaną reakcją polskich władz.

–  Tylko kompletny dyletant lub wynajęty złoczyńca może myśleć, że eliminacja węgla doprowadzi do eliminacji problemu smogu i złej jakości powietrza w Polsce – zaznaczono w oświadczeniu.

Sierpień 80 podkreśla w nim, że za złą jakość powietrza w Polsce odpowiadają głównie zanieczyszczenia komunikacyjne. Zaznacza przy tym, że WZZ Sierpień 80 od końca 2012 roku prowadzi kampanię na rzecz bezpłatnej komunikacji miejskiej.

– Gdy tę kampanię zaczynaliśmy, darmowa komunikacja publiczna funkcjonowała jedynie w dwóch gminach. Dziś jest ich kilkadziesiąt. Polskie górnictwo i energetyka od wielu lat skutecznie zmniejszają oddziaływanie na środowisko, m.in. poprzez nowoczesne technologie spalania  węgla w piecach nowej generacji. Polska Grupa Górnicza – największa w Polsce spółka węglowa – wycofała ze sprzedaży odbiorcom indywidualnym węgiel najgorszej jakości (flot i muł). Górnictwo i energetyka prowadzą nie tylko działania, ale nieustannie ponoszą koszty, których nikt im nie rekompensuje. Są sprowadzane do roli „chłopców do bicia”, którzy cokolwiek zrobią, zawsze będą wytykani palcem, karceni i z góry uznawani za winnych.

- Jeśli Unia Europejska naprawdę troszczy się o jakość powietrza i środowisko w Polsce, powinna wspierać również finansowo działania naszego naszego górnictwa i naszej energetyki, a także partycypować w przeciwdziałaniu ubóstwa energetycznego polskich obywateli, których bieda zmusza do palenia śmieciami i szkodliwymi odpadami. W przeciwnym razie należy poważnie zastanowić się nad dalszą przynależnością Polski do Unii Europejskiej, skoro UE prowadzi politykę wyniszczania gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich – podkreślono w oświadczeniu.

Czytaj także: Walka ze smogiem nie powinna oznaczać walki z węglem

Sierpień 80 wskazuje, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości, będący odpowiedzią na pozew Komisji Europejskiej, jest w jego przekonaniu pisany pod dyktando różnego rodzaju grup „ekoterrorystycznych”.

– Te rosnące w siłę i we wpływy grupy pod płaszczykiem działań na rzecz ochrony środowiska ukrywają lobbystyczną walkę biznesową. To faryzeusze! Działają na rzecz zastąpienia polskiego węgla rosyjskim gazem i ropą naftową. Ekoterroryści zachowują się przy tym jak grupy przestępcze wymuszając i terroryzując różne firmy, aby uzyskać na swoją działalność pieniądze. I o to im chodzi – o pieniądze, wpływy i władzę. Nie zaś o czyste powietrze i ochronę środowiska. Te międzynarodowe grupy prowadzą działania uderzające tak w polską gospodarkę, bezpieczeństwo energetyczne, jak i w naszych obywateli. Bo rezygnacja z węgla, przejście na gaz ze Wschodu czy odnawialne źródła energii doprowadzi do tego, że Polacy będą płacić nawet 10 razy więcej za energię i ogrzewanie niż w tej chwili. To zaś poskutkuje pogłębieniem się ubóstwa energetycznego, co zmusi kolejne osoby do spalania śmieci i innych naprawdę szkodliwych dla życia i zdrowia rzeczy. Komisja Krajowa WZZ Sierpień 80 odrzuca wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości i wzywa Polski Rząd do szybkich i zdecydowanych działań przeciwko godzącej w Polską Rację Stanu polityce Unii Europejskiej. Biurokratyczna kasta europejskich urzędników posunęła się za daleko! Rości sobie prawa do decydowania o polskiej gospodarce, na co nie może być zgody! – podkreślono w oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącego związku Bogusława Ziętka.