Kontakt

Komisja Zakładowa
WZZ „Sierpień 80” KWK „Sośnica”

ul. Błonie 6
44-100 GLIWICE

Ruch „SOŚNICA” tel. (32) 717-88-87

e-mail: sosn_sierpien@op.pl