Interwencja w sprawie wyników badań Wojewoda Śląski Szanowny Pan Jarosław Wieczorek.
images

Wojewoda Śląski
Szanowny Pan Jarosław Wieczorek.

. Komisja Oddziałowa WZZ Sierpień 80 KWK Sośnica zwraca się z prośbą o natychmiastową interwencję w sprawie wyników pracowników naszej Kopalni na COVID-19. Wymazy, które były pobierane w dniach 15-17.05.2020 r pojechały do laboratorium w Bydgoszczy. Do dzisiejszego dnia wpłynęło tylko około 300 wyników, a Kopalnia Sośnica liczy sobie okolo 2040 osób. Bardzo nurtuje nas to, że jest taki długi czas oczekiwania na wyniki z laboratorium w Bydgoszczy. Być może to jest zrobione specjalnie, aby Kopalnia nie mogła wznowić wydobycia. Podobna jest sytuacja z wymazobusami dla górników, którzy są na kwarantannie. Czas oczekiwania na wymazobus trwa nawet do 10 dni, a Ustawa o kwaranntanie mowi o 14 dniach kwarantanny. Pracownicy naszej Kopalni są bardzo zbulwersowani, że muszą długo czekać na wyniki oraz przyjazd wymazobusu. Przy okazji trzeba zaznaczyć, że rodziny naszych pracowników, też są uwięzione w domach i pozbawione pracy oraz dochodów finansowych, co przekłada się na ich życie rodzinne i pogorszenie sytuacji finansowej.

Zwracamy się o pilną interwencję w w/w sprawie.

Z poważaniem

Zdzisław Bredlak

Przewodniczący

WZZ Sierpień 80 KWK Sośnica